Retningslinier for kursus i KFUM og KFUK i Slagelse

Læs hele dette dokument igennem før du tilmelder dig et kursus. 

Før du melder dig til et kursus skal du: 

● kontrollere at du er medlem af en klub i KFUM og KFUK i Slagelse

● finde dit medlemsnummer frem, det står på det blad du modtager

● sikre at du har betalt dit kontingent

● sammen med en leder i klubben afgøre om kurset er relevant for dig og klubben. Vær opmærksom på at der normalt kun gives tilskud til ét kursus pr. år, så vælg dét der er bedst

● kontrollere at du ikke har været på kursus tidligere i det kalender år hvori kurset afholdes. Der ydes ikke automatisk tilskud til flere kurser indenfor samme år. Der kan søges dispensation for kurser, der er opdelt i moduler

● undersøge om der er flere fra foreningen der skal på samme kursus. Er der flere der skal deltage i samme kursus, vælges én til at være ansvarlig for det praktiske omkring tilmelding, planlægning af rejse, indsamling af kvitteringer, kursusbeviser og lign.

 

Når du melder dig til kurset skal du:

 

● sammen med din leder i klubben udfylder du tilmeldingen og sender den

● informere foreningens kasserer om, at du skal deltage i kurset. Der skal oplyses navn og medlemsnummer samt hvorledes, der skal betales for kurset. Derudover skal et program for kurset afleveres til foreningens kasserer. Det skal fremgå af programmet, hvad kurset koster.

 

  • Sammen med en leder informere foreningens kasserer om hvorfor kurset er relevant for foreningen

 

● planlæg rejsen til kurset. Der skal normalt anvendes offentlig transport. Er I flere der skal deltage i sammen kursus, skal der om muligt købes gruppebilletter. Pladsbillet er som udgangspunkt for egen regning. Når rejsen er planlagt og rejseudgifter er kendt, kan beløbet refunderes af foreningens kasserer.

 

Når du er på kurset skal du:

 

● få et udfyldt kursusbevis hvorpå dit navn er angivet, og som er underskrevet af en kursusleder.

● huske at gemme ALLE kvitteringer hvis du selv betaler for kurset.

● gemme alle billetter til tog, bus o.lign.

 

Efter du er kommet hjem fra kurset skal du, indenfor to uger, aflever følgende til foreningens kasserer:

 

q Et program for kurset

q Kopi af kursusbevis

q Kvitteringer for rejseudgifter (kvitteringer for køb af billetter og alle billetter)

q Kvittering for betaling af kurset, hvis du selv har betalt kurset

 

Disse retningsliner gælder for deltagelse i kurser hvortil KFUM og KFUK i Slagelse yder tilskud.

 

Retningslinierne er udarbejdet for at sikre, at der efter kurset findes tilstrækkelig dokumentation for kursusudgifter til, at der kan søges tilskud fra kommunen og dermed give mulighed for deltagelse i flere kurser.